Kako do nas?

Ocijeni >

Do metropole turizma turisti se slivaju sa svih strana, vazdušnom linojom, sa dva crnogorska aerodroma Tivat (18km), Podgorica (65 km) i hrvatskog Aerodroma Dubrovnik (80 km). Morskom linijom i dalje drumskim saobraćajem od crnogorskih luka Bara (45 km), Kotora ( 25 km), sezonske budvanske luke. Drumski, zajedno sa željezničkim saobraćajem, povezuju Budvu sa regionom i svijetom.