Wichtige Telefonnummern

Bewerten >

JP Vodovod i kanalizacija +382(33)403304; Faks: +382(33)452772
Elektrodistribucija   +382(33)458967     
Komunalno stambeno javno preduzeće  +382(33)452562, Faks: +382(33)452082    
Policija: 122
Vatrogasci:  123
Hitna pomoć: 124
Tačno vrijeme: 125
Telegrami: 126
Prijava kvara na telefonu:  1271; 1500
Informacije o telefonskim brojevima:  1181
Posredovanje međunarodnih razgovora:  1201
Republički Hidrometeorološki Zavod:  1325
Internet Dial Up: 19402
Internet (TelefonNet): 19403
AMSCG: 19807
Kancelarija za suzbijanje narkomanije: 19828